De WW is een werknemersverzekering. U moet dus werknemer zijn om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. De WW kent drie voorwaarden.

  • U moet verzekerd zijn. Iedere werknemer is in beginsel verzekerd.
  • U moet werkloos zijn. Een werknemer is werkloos indien hij een minimum aantal arbeidsuren heeft verloren waarover hij geen recht op loon heeft en beschikbaar is om arbeid te aanvaarden. Een werknemer moet minimaal 5 arbeidsuren hebben verloren. Het gemiddelde aantal arbeidsuren wordt vergeleken met het aantal verloren arbeidsuren. Het verschil moet minimaal 5 arbeidsuren zijn.
  • Referte-eis. U moet in een periode van 36 weken voordat u werkloos bent geworden, minimaal 26 weken arbeid hebben verricht.

 

Hoogte

De eerste twee maanden ontvangt u 75% van uw maandloon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% De werkloosheidsuitkering duurt tussen de 3 en 24 maanden.

Sollicitatieplicht

Wanneer u een WW-uitkering geniet heeft u een sollicitatieplicht. Ook bent u verplicht om passend arbeid te aanvaarden. Wanneer u zich niet houdt aan de sollicitatieplicht wordt uw uitkering gedurende vier maanden verlaagd met 25%. Wanneer u weigert passend werk te aanvaarden dan wordt uw uitkering blijvend verlaagd.

Aanvraag

Het UWV is verantwoordelijk voor de WW-uitkering. Een WW-uitkering kunt u online aanvragen vanaf 1 week voordat u werkloos wordt. Vraag uw WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Vraagt u uw WW-uitkering later aan, dan krijgt u tijdelijke een lagere uitkering.