De AOW biedt voor iedere Nederlander een basispensioen. Ook mensen die in Nederland werken heeft recht op AOW. De hoogte van dit pensioen komt overeen met het sociaal minimum. Als iemand geen volledig pensioenopbouw heeft weten te realiseren krijgt diegene een korting op zijn pensioen van 2% voor elk niet-verzekerd jaar. Om dit te voorkomen, kan u zich vrijwillig verzekeren.

Een alleenstaande pensioengerechtigde ontvangt 70% van het minimumloon. Een gehuwde ontvangt 50% van het minimumloon. Onder ‘gehuwd’ valt ook het geregisterd partnerschap en meerderjarigen die een gezamenlijk huishouden met elkaar voeren. Als u in het buitenland woont krijgt u 50% van het minimumloon. Dit geldt voor zowel gehuwde als voor alleenstaande.

Ingangsdatum AOW

De ingangsdatum van de AOW gaat geleidelijk omhoog tot 67 jaar. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor de verhoging van de AOW-leeftijd wordt er gekeken naar de gemiddelde leeftijdsverwachting. Is de gemiddelde leeftijdsverwachting gestegen, dan gat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog.

 

Aanvraag

De AOW geschiedt doorgaans op aanvraag bij de Sociale Zekerheidsbank en wordt maandelijks uitbetaald.