In tal van functies dragen werknemers werkkleding. Werkkleding is in de regel niet geschikt voor vrije tijd. De reden voor het dragen van werkkleding verschilt per functie of onderneming. De bouwvakker heeft belang bij kleding die bescherming biedt voor gevaarlijke handelingen. Daarnaast is het, voor de herkenbaarheid, handig om als eenheid naar buiten te treden (de politie, brandweer of rechters).

De werkgever stelt redelijke voorschriften op waarmee de werknemer rekening moet houden bij het dragen van de kleding. Gebruikelijk is dat de werkgever zorg draagt voor de juiste kleding, tenzij in de arbeidsovereenkomst anders vermeld staat. In sommige bedrijfstakken is het overigens normaal dat werknemers zelf voor kleding zorgen.

In deze gevallen kunnen de werknemers de kosten (gedeeltelijk) aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Wat betreft onderhoud, vervanging en de kosten van de werkkleding, doen werkgever en werknemer er verstandig aan dit goed te regelen.

 

Fiscale premies en loonbelasting 

Wanneer werkkleding niet mee naar huis genomen wordt, ongeschikt is voor privédoeleinden of is voorzien van een logo of tekst van de werkgever van minimaal 70 cm2, wordt de verstrekking niet belast met loonbelasting en premies. 

 

Gepaste kleding

Gepaste kleding is uiteraard afhankelijk van de functie en het bedrijf. Er representatief uitzien is voor de meeste werkgevers van belang. Helemaal wanneer werknemers met (potentiële) klanten in aanraking komen. De werkgever kan op grond van zijn gezag als werkgever aanwijzingen geven aan de werknemer.