Het recht van buurweg is een rechtsfiguur die tot 1992 expliciet in de wet was opgenomen. Sinds 1992 is deze rechtsfiguur niet meer opgenomen in het huidige burgerlijk wetboek. De rechten (en daarmee de plichten voor de andere partij(en)) die voor 1992 waren ontstaan dienen gerespecteerd te blijven. Dit houdt in elk geval in dat het recht van buurweg (ontstaan voor 1992) nog steeds rechtskracht heeft.

Een buurweg ontstaat op basis van de volgende voorwaarden:

  • Aantal gebruikers; twee of meer gebruikers (onder deze gebruikers wordt ook de eigenaar van de buurweg gerekend) en

  • Bestemming; de weg moet door de eigenaar en de gebruiker(s) als buurweg zijn bestemd. 


Ten aanzien van de bestemming van buurweg moet sprake zijn van een uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsverklaring van de eigenaar. Uit de gedragingen van de eigenaar moet kunnen worden afgeleid dat hij de weg als een buurweg (heeft) beschouwd(e).

Het enkel gedogen van het gebruik van een weg maakt de weg nog geen buurweg. Een schriftelijke verklaring/toestemming waarin aangegeven wordt dat gebruik gemaakt mag worden van de weg kan leiden tot het voldoen aan de tweede voorwaarden.