Verhuren is nooit zonder risico’s. Zo kan het gebeuren dat de huurder zijn huur ineens niet meer betaalt. Als verhuurder is het prettig tegenover al die risico's, zekerheid te hebben. Hiervoor wordt vaak een waarborgsom gevraagd. De verhuurder houdt het bedrag dat betaald wordt achter de hand ter zekerheidsstelling. Dit is niet de enige manier om zekerheid te verkrijgen. De (ver)huurder kan ook een huurgarantie wensen. Wat is dit precies?

 

Wat is het?

Een huurgarantie geeft de verhuurder de zekerheid dat hij aan zijn huurinkomsten komt. Het is een overeenkomst tussen een verhuurder en een bank waarin de bank garandeert een bedrag te betalen, in geval de huurder de huur niet betaalt en de verhuurder hier aanspraak op maakt. Zo ontvangt de verhuurder dus altijd zijn huurinkomsten. Als de huurder de huur niet betaalt dan volgt betaling van de bank. De huurder moet zijn terugbetaling aan de bank garanderen door middel van een contragarantie.

 

Hoe werkt het?

Let op! Dit kan verschillen per bank.

De bank ontvangt de opdracht een huurgarantie in te stellen voor rekening en risico van de huurder. De bank zal moeten betalen als de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, dus zij draagt nu het risico van niet betaling door de huurder. De bank wil hier tegenover zekerheid dat de huurder dit bedrag terugbetaalt. Hiervoor zal de bank een bedrag ter grootte van de huurgarantie bevriezen op de zakelijke betaal- of spaarrekening van de huurder. Het geld blijft bij de huurder, maar hij kan het niet gebruiken gedurende de looptijd van de garantie. Wel ontvangt hij de rente na verloop van de huurgarantie.

Hoe gaat het verder als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt? Dan kan de verhuurder een schriftelijk verzoek indienen bij de bank. Dit wordt ook wel een claim genoemd. Als de claim wordt goedgekeurd, als deze voldoet aan de voorwaarden van de huurgarantie (de overeenkomst tussen huurder en verhuurder wordt hierbij buiten beschouwing gelaten), zal de bank het geclaimde bedrag overmaken naar de verhuurder. Daarna verrekenen ze het verschuldigde bedrag met de huurder.

 

Beëindiging

Het is belangrijk dat de beëindiging van de huurgarantie goed geregeld is, omdat de verhuurder het contract in handen heeft. Hij kan zolang hij wil, aanspraak maken op een betaling. Wanneer hij een claim indient bij de bank en zij keurt de claim goed, betaalt zij direct het bedrag en wordt dit verrekend met de rekening van de huurder. De bank kijkt bij het beoordelen van de claim namelijk niet naar de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, dus of die al dan niet verlopen is, doet er voor de bank niet toe. De enige mogelijkheid voor de huurder is dan een juridische actie tegen de verhuurder starten, omdat hij de garantie heeft gebruikt zonder een juridische grondslag.

Het is dus verstandig de huurgarantie te sluiten met een einddatum. Op deze einddatum vervalt de huurgarantie. Heeft de huurgarantie geen einddatum? Dan moet de verhuurder een verklaring afgeven. Ook wel de dechargeverklaring genoemd. Dit is een document waarin wordt opgenomen dat de verhuurder geen rechten meer kan ontlenen aan de huurgarantie.

Het bevroren bedrag komt pas weer vrij voor de huurder op het moment dat de bank bericht heeft gekregen dat de huurgarantie is beëindigd.