De Wet arbeid vreemdelingen verbiedt werkgevers om personen die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt te laten werken zonder tewerkstellingsvergunning. Doordat er mensen illegaal werkzaam zijn in Nederland worden die arbeidsplaatsen onttrokken aan de arbeidsmarkt voor de werkzoekenden in Nederland. Op deze manier kan de overheid de werkloze mensen moeilijker aan werk helpen.

Illegale tewerkstelling gaat vaak gepaard met onderbetaling van de werknemer, slechte arbeidsomstandigheden, en ontduiking van premies en belastingen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die zich wel aan de wettelijke regels en/of regelingen houden.

 

Er kan een boete worden opgelegd

De sancties die bedrijven en ondernemers riskeren is afhankelijk van de omvang en herhaling. Bedrijven krijgen, per illegaal te werk gestelde werknemer, een boete opgelegd van € 8000,-. Voor kleinere bedrijven (particulieren en eenmanszaken) is de boete per illegaal tewerkgestelde € 4000,-. Bij herhaling van eenzelfde of een soortgelijke overtreding binnen vijf jaar, kan de boete worden verhoogd met 50%, 100% of 200%.