Behalve regelingen voor werknemers bestaan er ook regelingen voor mensen die al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn. De Wet Wajong (de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) stelt werken centraal. Jongeren tot dertig jaar worden gestimuleerd om gewoon aan de slag te gaan bij een werkgever. Er wordt gekeken welke mogelijkheden ze hebben en er wordt een plan opgesteld om ze deel uit te laten maken van het arbeidsproces.

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen voor jonggehandicapten die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten zijn volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als zij geen mogelijkheden meer hebben zich verder te ontwikkelingen. De volledige Wajong-uitkering bedraagt 75% van het wettelijk minimumloon en kan worden ontvangen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Jonggehandicapten die nog kunnen werken kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Dit is anders als zij vóór 1 januari 2015 al recht op een Wajong-uitkering hadden. In dat geval vallen ze onder de Werkregeling van de Wajong. Deze uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon.

Zelfstandigen kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (een AVO) afsluiten; de premie daarvoor komt uiteraard voor eigen rekening. Voor ondernemers en ZZP’ers is dit de enige mogelijkheid op een arbeidsongeschiktheidsuitkering sinds in 2004 de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (de WAZ) werd afgeschaft. Zelfstandigen die vóór 2004 arbeidsongeschikt zijn geraakt, komen overigens nog steeds in aanmerking voor een WAZ-uitkering.