Het arbeidsomstandighedenrecht (ook wel bekend als de Arbowet), heeft betrekking op de voorwaarden waaronder een werknemer zijn arbeid verricht. Deze voorwaarden zien toe op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Door deze (Arbo)wetgeving zijn werkgevers verplicht de arbeidsplaatsen zo in te richten dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk wordt beschermd.