envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Clementie


Wat is clementie?

Clementie binnen het mededingingsrecht gaat over kartels. Wanneer bedrijven besluiten om afspraken te maken en samen te werken kan een kartel ontstaan. Kartels kunnen om verschillende redenen schadelijk zijn voor de consumenten en de werking van een goede markt. Daarom geldt een kartelverbod binnen Europa. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Europese Commissie (EC) zijn actief op zoek naar kartels zodat ze kunnen worden gestopt. Bedrijven kunnen enorme boetes krijgen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit of de Europese Commissie voor deelname aan een kartel. Echter is het aanbieden van clementie de meest succesvolle manier gebleken om kartels te stoppen. De clementieregeling houdt kort gezegd in dat een bedrijf de mogelijkheid krijgt zich bij de NMa of de EC te melden als deelnemer van een kartel. Door daarna medewerking te verlenen aan het stoppen van een kartel "in ruil" voor de inkeer en medewerking boetevermindering of zelfs immuniteit worden verkregen.


Clementie in Nederland

Wanneer bedrijven in Nederland in een kartel zitten met andere bedrijven, riskeren ze een boete van de NMa of de Europese Commissie. Een bedrijf kan er voor kiezen om de NMa of de Europese Commissie op de hoogte te stellen van het kartel waarin ze zich begeeft. Dit kan handig zijn omdat het bedrijf dan een lagere boete krijgt of zelfs immuniteit. Dit bespaart kosten, terwijl de winst wellicht al gemaakt is. Nog een belangrijk voordeel is dat de kartelgenoten en dus concurrenten wél een boete krijgen. Dit betekent dat de kosten van de concurrenten hoger zullen zijn en de winst daardoor lager.

In Nederland zijn een aantal bedrijven uitgezonderd van boetes voor kartelvorming, waardoor clementie ook niet nodig zal zijn. Bedrijven mogen kartelafspraken maken als;

  • daar niet meer dan acht bedrijven aan meedoen, en
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 5.500 000 (als het om goederen gaat), of
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 1.100 000 (in alle andere gevallen).


Gaan deze bedrijven over deze grenzen heen dan is alle hoop nog niet verloren. Ze mogen dan alleen nog kartelafspraken maken als:

  • De bedrijven samen een marktaandeel hebben van niet meer dan 5%; én
  • samen een jaaromzet van maximaal € 40 miljoen hebben.


Wanneer een bedrijf binnen de bovengenoemde grenzen blijft, dan riskeert ze geen boete van de NMa en dan zou het klikken en clementie aanvragen geen reden hebben. Ook andere vrijstellingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld bedrijven die activiteiten van algemeen economisch belang ontplooien, of de prijzen van dagbladen enzovoort.


Clementie in Europa

Ook binnen Europese wetgeving is het niet toegestaan om deel te nemen aan een kartel. De Europese Commissie kan enorme boetes opleggen aan bedrijven die zich hieraan schuldig maken. Een manier om deze torenhoge boetes te ontwijken is door clementie aan te vragen bij de Europese Commissie. Clementie kan betekenen dat het bedrijf een verminderde boete krijgt. De korting kan oplopen tot 50% van de oorspronkelijke boete. Maar het is ook mogelijk dat het bedrijf volledige immuniteit krijgt van een boete en dus niets hoeft te betalen voor haar deelname aan een kartel. Maar clementie wordt alleen verleend onder bepaalde voorwaarden. Een bedrijf krijgt volledige immuniteit wanneer zij het eerste bedrijf is dat klikt over een kartel aan de Europese Commissie en informatie levert die een vervolging kan ondersteunen. Wanneer een ander bedrijf binnen datzelfde kartel met informatie naar de Europese Commissie gaat, zal ze geen immuniteit krijgen. Wel is het mogelijk dat dit tweede bedrijf korting krijgt op de boete wanneer ze informatie levert met toegevoegde waarde. Dus wanneer het tweede bedrijf dezelfde informatie aanlevert als het eerste, dan krijgt ze geen korting. Komt het tweede bedrijf met nieuwe informatie, dan kan ze korting krijgen. Het tweede bedrijf kan 30% tot 50% korting krijgen op de boete. Wanneer nog een bedrijf uit het kartel met informatie komt van toegevoegde waarde, kan ze een korting krijgen tussen 20% en 30% van de boete. Alle andere bedrijven die erna komen met informatie kunnen tot 20% korting krijgen op de boete. Maar dat zijn niet alle voorwaarden. Daarnaast moet het bedrijf dat volledige immuniteit wil:

  • volledig meewerken met de Europese Commissie aan de procedure,
  • alle bewijs tegen het kartel aan de Europese Commissie overdragen,
  • per direct stoppen met de illegale activiteiten en
  • volledige geheimhouding betrachten naar andere deelnemers aan het kartel

Een bedrijf kan geen immuniteit krijgen wanneer ze na de aanvraag van clementie nog doorgaat met kartelafspraken.

Binnen de Europese wetgeving bestaan een aantal vrijstellingen voor onder andere verticalen, franchiseovereenkomsten, onderzoek en ontwikkeling enzovoort.


Clementie aanvraag

Wanneer een bedrijf clementie wil aanvragen, dan dient zij dit te doen bij alle mededingingsautoriteiten van de landen waarin zij actief is. En daarnaast dient zij een aanvraag in bij de Europese Commissie. Het is ontzettend belangrijk om hierover juridisch advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Anders loopt een bedrijf het risico om van één of meerdere landen boetes te krijgen omdat het bedrijf verkeerd is geïnformeerd.


Is een boete fiscaal aftrekbaar?

Boetes van de NMa of de Europese Commissie zijn niet fiscaal aftrekbaar. Boetes zijn bedoeld als bestraffing van de deelnemende bedrijven en niet als het ontnemen van verkregen voordeel.


Heb ik een advocaat nodig?

Het is aan te raden om een advocaat in te schakelen voor advies vóór, tijdens of na een bepaalde procedure binnen het mededingingsrecht. Neem contact op met ons middels het contactformulier voor meer informatie of om in contact te komen met een mededingingsrecht.