envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

 
 
 
 
 

Ontslag algemeen


Beeindiging van de arbeidsovereenkomst

Er zijn vijf manieren om een arbeidsovereenkomst tot een einde te brengen:

  1. Ontslagneming 

  2. Ontslag met wederzijds goedvinden De werkgever en de werknemer zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen.  Indien dit wederzijds goedvinden tot stand komt op initiatief van de werkgever, kan er geen sprake zijn van een dringende reden.

  3. Ontslag op staande voet
     
  4. Opzegging door werkgever of werknemer Voor het opzeggen door de werkgever van de arbeidsovereenkomst, is volgens het BBA 1945 toestemming van het UWV nodig. De werknemer moet ook een opzegtermijn in acht nemen op straffe van schadeplichtigheid.
     
  5. Ontbinding door de rechter: Hier beslist de kantonrechter of er toestemming is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

 

Eerder gestelde vragen