envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Echtscheiding

 

Wat betekent echtscheiding?

Echtscheiding is de beëindiging van een (burgerlijk) huwelijk omdat het niet langer mogelijk is om bij elkaar te blijven (duurzame ontwrichting van het huwelijk). Door een scheiding houden de meeste verplichtingen tussen de ex-partners op te bestaan, en zullen andere zaken goed afgesloten en geregeld moeten worden. Bij een scheiding komen verschillende dingen kijken zoals de verdeling van de gemeenschap van goederenpartneralimentatiekinderalimentatieomgangsregelingengezag en nog vele andere zaken. Welke zaken er precies geregeld moeten worden, is afhankelijk van de voorwaarden waaronder het stel getrouwd is. Bij een huwelijk onder voorwaarden hoeft in tegenstelling tot een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld het privévermogen van de partners niet verdeeld te worden. 


Hoe kan ik de (echt-) scheiding aanvragen?

Een (schriftelijk) verzoek tot scheiding kan zowel gezamenlijk als individueel (eenzijdig) worden ingediend. Wanneer je eenzijdig een verzoek indient bij de rechtbank, dan krijgt je partner hiervan binnen 14 dagen een kopie opgestuurd. Als een partner het niet eens is met een eenzijdig verzoek tot scheiding of ontbinding van het huwelijk, kan deze partner bezwaar maken. Dat wordt 'verweer voeren' genoemd. Hoe dat moet gebeuren, is afhankelijk van de situatie. De advocaat van degene die verweer voert, moet in elk geval binnen 6 weken na ontvangst van het verzoekschrift het verweer indienen bij de rechtbank

 

Als de partners het eens zijn over de scheiding, kan het snel gaan. Het verzoekschrift met de schriftelijke afspraken over bijvoorbeeld de financiën en de zorg en opvoeding van de kinderen wordt bij de rechtbank ingediend. Daarna hoeft de rechter alleen de scheiding uit te spreken. Wanneer partners het wel eens zijn over de scheiding maar blijven hangen op afspraken die hieruit voortvloeien kan een van de partners een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarin verzocht wordt een beslissing te nemen over de zaken waar onenigheid over bestaat. De andere partner moet daar binnen 10 weken op reageren. Enige tijd later volgt de rechtszaak. Hierbij moeten de aanstaande ex-partners een toelichting op hun standpunten geven. Op basis daarvan neemt de rechter een beslissing, bijvoorbeeld over de (voorlopige) alimentatie en andere financiën of over de omgang met de kinderen.

EERDER GESTELDE VRAGEN?

 

Wat zijn nevenvoorzieningen?

Nevenvoorzingingen zijn beslissingen van de rechter over zaken die samenhangen met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. Hierbij kun je  onder andere denken aan het gezag over de minderjarige kinderen, partneralimentatiekinderalimentatie of het gebruik van de echtelijke woning. Je kunt in je scheidingsverzoek de rechter verzoeken om één of meerdere nevenvoorzieningen te treffen. De rechter beoordeelt dit (nevenvoorzienings-)verzoek tegelijk met de beslissing over de scheiding als de partners het met elkaar eens zijn. Voor een nevenvoorziening kan ook een apart verzoek worden ingediend, bijvoorbeeld achteraf.

 

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant of convenant is een overeenkomst waarin afspraken rondom de scheiding worden vastgelegd. Het is van belang dat de partners het eens zijn over de scheiding en de gevolgen van de scheiding. In het echtscheidingsconvenant zal schriftelijk vastgelegd worden wie wat krijgt, hoe bepaalde zaken geregeld zijn en wat er van elkaar verwacht mag worden in de toekomst. Mochten er in de toekomst onenigheden ontstaan dan kan men altijd terugvallen op het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is in tegenstelling tot een ouderschapsplan wettelijk niet verplicht, maar wel handig en zorgt er voor dat de procedure sneller verloopt.

 

Wanneer ben ik definitief gescheiden?

De uitspraak van de rechter is pas definitief als deze in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen. De advocaat moet dit binnen zes maanden regelen. Een scheiding van tafel en bed is van kracht wanneer de rechter deze in het huwelijksgoederenregister heeft laten opnemen. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.

EERDER GESTELDE VRAGEN?
 

Heb ik een advocaat nodig?

In het geval van echtscheiding is een advocaat verplicht. De advocaat stuurt het verzoek tot echtscheiding naar de rechtbank, zorgt ervoor dat je partner een kopie krijgt wanneer het gaat om een eenzijdig verzoek, regelt alle juridische en administratieve zaken voor je en houdt je op de hoogte van de voortgang. Zonder advocaat kun je niet scheiden. Je kunt er voor kiezen om ieder een eigen advocaat te nemen, of samen één advocaat te nemen die de echtscheiding afhandelt. Zorg er in ieder geval voor dat je een specialist inschakelt op het gebied van echtscheidingen. Zoek hier een advocaat in jouw regio.