envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Aansprakelijkheid voor kinderen

Bent u aansprakelijk voor het gedrag van uw kinderen wanneer deze schulden maken, andermans goederen kapot maken of op een andere manier financiële of geestelijke schade aanrichten?

Een eenduidig antwoord op de bovenstaande vragen is niet zonder meer te geven. Er spelen verschillende factoren die maken dat de ouder(s) wel of niet aansprakelijk gehouden kan/kunnen worden voor de schade als gevolg van de gedraging van hun kind(eren). Van belang is in elk geval de leeftijd van het kind. Ook speelt de opvoedkundige inspanning van de ouders een grote rol. Wel kan met enige terughoudendheid gesteld worden dat naarmate het kind ouder wordt/is, hoe minder de aansprakelijkheid wordt/is van de ouders. Hoe ouder het kind wordt des te groter wordt zijn/haar verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Daarnaast is het ook van belang te weten in hoeverre de ouders hun best hebben gedaan om bepaalde onwenselijke situaties of gedragingen van uw kind(eren) te voorkomen of juist hebben aangemoedigd.

Wanneer het kind met medeweten van de ouder(s) (buitensporig) drugs gebruik of andere verslavingen heeft, zou gedacht kunnen worden aan het inschakelen van professionele hulp en als er sprake is van financiele problemen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bewindvoerder. In dat laatste geval zal het kind al dan niet vrijwillig onder bewind staan. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarin de ouders geen enkele weet hebben van de problemen waar hun kind mee kampt.

Eerder gestelde vragen

Leeftijden

Juridisch kunnen we de leeftijden onderverdelen in de volgende 4 leeftijdscategorieën :

  1. 0 tot en met 13 jaar

  2. 14 tot en met 15 jaar

  3. 16 tot en met 17 jaar

  4. 18 jaar en ouderUitleg

Wanneer een kind jonger is dan 14 jaar (leeftijdscategorie 0-13), zijn de ouders altijd aansprakelijk voor de schade die het kind heeft veroorzaakt.

Valt het kind onder de tweede categorie (kinderen van 14 jaar of 15 jaar), dan zijn de ouders aansprakelijk voor de schade, tenzij de ouders het gedrag ondanks hun inspanningen niet hebben kunnen voorkomen. Bewijs leveren voor de inspanningen is doorgaans lastig. Met het ouder worden van het kind nemen helaas ook de kansen op gevaar toe. Daarom zullen ouders naarmate het kind ouder wordt, meer maatregelen moeten nemen om gevaren te voorkomen. Dit is uiteraard erg lastig wanneer het kind niet thuis woont, maar kan een voorzichtige ouder wel zorgen voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Mocht u aansprakelijk worden gesteld voor schade die door uw kind is aangericht raden wij u aan ofwel contact met ons op te nemen, dan wel contact op te nemen met een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in het aansprakelijkheidsrecht.

Kinderen van 16 of 17 jaar zijn verantwoordelijk voor hun daden en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Dit geldt ook voor kinderen van 16 of 17 jaar die een geestelijke of lichamelijke afwijking hebben. Ouders zijn aansprakelijk wanneer vaststaat dat zij de gedraging hadden kunnen voorkomen maar dit hebben nagelaten.

Kinderen die 18 jaar of ouder zijn, zijn volgens de wet meerderjarig. Een meerderjarige is zelf aansprakelijk voor zijn daden en niet de ouders van de meerderjarige persoon. De gedachte dat de aansprakelijkheid van de ouders doorloopt tot het kind 21 jaar is, is een misvatting. Deze verantwoordelijkheid ziet slechts toe op het levensonderhoud en de studiekosten van het (op dat moment volgende wet meerderjarige " kind"). Deze verantwoorderlijkheid is meer een plicht tot financiële ondersteuning.