envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy

Direct een afspraak maken

Beslag

Anton is eigenaar van een boot. Ook heeft Anton een schuld bij Bert. Als Anton zijn schuld niet betaalt aan Bert kan Bert beslag leggen op de boot van Anton. Uit angst van snelle verkoop legt Bert voor de zekerheid beslag op de boot. Hoe gek het ook mag klinken kan Anton ondanks het beslag nog steeds rondvaren in de boot en sterker nog... hij kan de boot zelfs verkopen of verhuren. Hij blijft namelijk bevoegd om te beschikken over zijn zaak (die belast is met een zekerheidsrecht). Gelukkig voor Bert heeft beslag zaaksgevolg waardoor het beslag aan de boot  blijft kleven. Dus als na een procedure blijkt dat de schuld klopt dan mag Bert de boot verkopen aan Dirk. Ook al heeft Anton de boot verkocht/verhuurd aan zijn beste vriend Gert (die op de hoogte is van het beslag). Gert kan de openstaande schuld betalen zodat het beslag (voor de verkoop aan Dirk) komt te vervallen. Maar als Gert dat niet kan, dan heeft hij én geld voor de boot betaald aan Anton en hij moet die boot afstaan aan Dirk die hem er geen geld voor teruggeeft. 

Wat is beslag?

Beslag is een manier om te zorgen dat iemand niet meer vrij kan beschikken over diens bezittingen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de persoon op wiens "zaken"  beslag is gelegd wel beschikkingsbevoegd blijft ten aanzien van die zaken. Hiermee wordt bedoeld dat een auto of huis waarop beslag is gelegd wel verkocht , bezwaard of verhuurd kan worden maar dat de koper iets huurt of koop waar een zekerheidsrecht aan kleeft. Juridisch heeft  beslag dus 'zaaksgevolg'. Wanneer die schuld niet ingelost wordt loopt de koper het risico dat de gekochte auto of de gehuurde woning door de schuldeiser verkocht (geexecuteerd) kan worden om de schuld te betalen. Ook al levert een verhuurde woning in regel minder op dan een niet verhuurde woning. Koop breekt in beginsel geen huur.

Bij beslag kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten beslag:

Conservatoir beslag en
Executoriaal beslag 

Het verschil tussen deze twee typen beslag zit hem in het moment waarop het beslag wordt gelegd en of er een uitspraak van de rechter aan het beslag ten grondslag ligt. Bij het conservatoir beslag wordt beslag gelegd voordat een eventuele procedure wordt afgerond of zonder een beroep te doen op een vonnis die het beslag rechtvaardigt. Bij een executoriaal beslag wordt beslag gelegd na een procedure waarin de rechter heeft beslist dat er betaalt dient te worden maar de schuldenaar weigert te betalen. 

 

Beeindiging of verval van het beslag

Wanneer eindigt een beslag?


Goede trouw en derdenbescherming

In bovenstaand voorbeeld wist Gert van het beslag op de boot van Anton voordat hij de boot kocht en geleverd heeft gekregen. Wat nou als hij dat niet wist en er een eerlijke prijs (anders dan om niet) voor betaald heeft? In dat geval kan Gert beschermd worden tegen het door Bert gelegde beslag. De wet stelt daaraan de volgende voorwaarden:
  1. De derde (in bovenstaand voorbeeld; Gert) moet de zaak anders dan om niet hebben verkregen, 
  2. de derde moet de zaak in zijn bezit hebben (dit geldt ook voor een levering constitium possessorium) en
  3. de derde moet te goeder trouw zijn op het moment dat hij de zaak in handen kreeg te goeder trouw zijn geweest.

Risico's

Wat zijn mogelijke risico's bij het leggen van beslag?