envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Ingebrekestelling

-

Overeenkomstenrecht

Crediteur


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Ingebrekestelling

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]]

 

[[naam_cd]]

[[adres_cd]]

[[pc_cd]] [[wp_cd]]

 

 

[[naam_db]]

T.a.v. [[aanhef_db]] [[naam_db]]

[[adres_db]]

[[pc_db]] [[vp_db]]

 

 

Inzake          : gebrekkige dienst

Plaats           : [[stad]]

Datum          : [[datum]]

 

 

Geachte [[aanhef_db]] [[naam_db]],

 

Op [[datum_ovk]] zijn wij overeengekomen dat u de volgende werkzaamheden zou verrichten:

 

[[oms_werkz]]

 

Helaas ben ik niet tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Over het resultaat heb ik de volgende klachten:

 

[[oms_klacht]]

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om binnen [[hersteltermijn]] dagen de overeengekomen werkzaamheden alsnog op een deugdelijke wijze uit te voeren. Ik verzoek u hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak met mij te maken.

 

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan houd ik mij het recht voor de met u reeds gesloten koopovereenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Bovendien stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade die direct en/of indirect verband houden met de gebrekkige levering.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

 

Een kopie van dit schrijven doe ik u per gewone post toekomen.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

 

 

[[naam_cd]]

 

 

Debiteur

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Ingebrekestelling

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]]

 

[[naam_cd]]

[[adres_cd]]

[[pc_cd]] [[wp_cd]]

 

 

[[naam_db]]

T.a.v. [[aanhef_db]] [[naam_db]]

[[adres_db]]

[[pc_db]] [[vp_db]]

 

 

Inzake          : gebrekkige dienst

Plaats           : [[stad]]

Datum          : [[datum]]

 

 

Geachte [[aanhef_db]] [[naam_db]],

 

Op [[datum_ovk]] zijn wij overeengekomen dat u de volgende werkzaamheden zou verrichten:

 

[[oms_werkz]]

 

Helaas ben ik niet tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Over het resultaat heb ik de volgende klachten:

 

[[oms_klacht]]

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om binnen [[hersteltermijn]] dagen de overeengekomen werkzaamheden alsnog op een deugdelijke wijze uit te voeren. Ik verzoek u hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak met mij te maken.

 

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan houd ik mij het recht voor de met u reeds gesloten koopovereenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Bovendien stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade die direct en/of indirect verband houden met de gebrekkige levering.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

 

Een kopie van dit schrijven doe ik u per gewone post toekomen.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

 

 

[[naam_cd]]

 

 

Tekortkomingen


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Ingebrekestelling

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]]

 

[[naam_cd]]

[[adres_cd]]

[[pc_cd]] [[wp_cd]]

 

 

[[naam_db]]

T.a.v. [[aanhef_db]] [[naam_db]]

[[adres_db]]

[[pc_db]] [[vp_db]]

 

 

Inzake          : gebrekkige dienst

Plaats           : [[stad]]

Datum          : [[datum]]

 

 

Geachte [[aanhef_db]] [[naam_db]],

 

Op [[datum_ovk]] zijn wij overeengekomen dat u de volgende werkzaamheden zou verrichten:

 

[[oms_werkz]]

 

Helaas ben ik niet tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Over het resultaat heb ik de volgende klachten:

 

[[oms_klacht]]

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om binnen [[hersteltermijn]] dagen de overeengekomen werkzaamheden alsnog op een deugdelijke wijze uit te voeren. Ik verzoek u hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak met mij te maken.

 

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan houd ik mij het recht voor de met u reeds gesloten koopovereenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Bovendien stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade die direct en/of indirect verband houden met de gebrekkige levering.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

 

Een kopie van dit schrijven doe ik u per gewone post toekomen.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

 

 

[[naam_cd]]

 

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Ingebrekestelling

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]]

 

[[naam_cd]]

[[adres_cd]]

[[pc_cd]] [[wp_cd]]

 

 

[[naam_db]]

T.a.v. [[aanhef_db]] [[naam_db]]

[[adres_db]]

[[pc_db]] [[vp_db]]

 

 

Inzake          : gebrekkige dienst

Plaats           : [[stad]]

Datum          : [[datum]]

 

 

Geachte [[aanhef_db]] [[naam_db]],

 

Op [[datum_ovk]] zijn wij overeengekomen dat u de volgende werkzaamheden zou verrichten:

 

[[oms_werkz]]

 

Helaas ben ik niet tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Over het resultaat heb ik de volgende klachten:

 

[[oms_klacht]]

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om binnen [[hersteltermijn]] dagen de overeengekomen werkzaamheden alsnog op een deugdelijke wijze uit te voeren. Ik verzoek u hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak met mij te maken.

 

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan houd ik mij het recht voor de met u reeds gesloten koopovereenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Bovendien stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade die direct en/of indirect verband houden met de gebrekkige levering.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

 

Een kopie van dit schrijven doe ik u per gewone post toekomen.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

 

 

[[naam_cd]]