envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Opzegbrief voor verhuurder

-

Huurrecht

Algemeen

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

 

Datum: [[datum]] ([[stad]])

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

 

Geachte [[aanh_huurder]] [[naam_huurder]],

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor bepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen vastgesteld op [[eind_huurovk]]. 

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen niet schriftelijk vooraf vastgesteld.

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren.

 

Uiterlijk twee weken voor de oplevering verzoek ik u om samen met mij, een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen en de toestand vast te stellen. Ook zal ik aangeven welke

beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken om het gehuurde in de juiste staat te brengen zoals bij aanvang contractueel is afgesproken. 

 

Graag verneem ik schriftelijk (binnen zes weken na dagtekening) of uw akkoord gaat met de opzegging. 

 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u mij bereiken op [[tel_verh]]. In afwachting van uw akkoord teken ik. 

 

 

 

[[afsluiting]],

 

[[aanspr_verh]] [[naam_verh]]

Huurovereenkomst


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!
?

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

 

Datum: [[datum]] ([[stad]])

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

 

Geachte [[aanh_huurder]] [[naam_huurder]],

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor bepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen vastgesteld op [[eind_huurovk]]. 

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen niet schriftelijk vooraf vastgesteld.

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren.

 

Uiterlijk twee weken voor de oplevering verzoek ik u om samen met mij, een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen en de toestand vast te stellen. Ook zal ik aangeven welke

beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken om het gehuurde in de juiste staat te brengen zoals bij aanvang contractueel is afgesproken. 

 

Graag verneem ik schriftelijk (binnen zes weken na dagtekening) of uw akkoord gaat met de opzegging. 

 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u mij bereiken op [[tel_verh]]. In afwachting van uw akkoord teken ik. 

 

 

 

[[afsluiting]],

 

[[aanspr_verh]] [[naam_verh]]

Huurder(s)


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

 

Datum: [[datum]] ([[stad]])

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

 

Geachte [[aanh_huurder]] [[naam_huurder]],

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor bepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen vastgesteld op [[eind_huurovk]]. 

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen niet schriftelijk vooraf vastgesteld.

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren.

 

Uiterlijk twee weken voor de oplevering verzoek ik u om samen met mij, een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen en de toestand vast te stellen. Ook zal ik aangeven welke

beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken om het gehuurde in de juiste staat te brengen zoals bij aanvang contractueel is afgesproken. 

 

Graag verneem ik schriftelijk (binnen zes weken na dagtekening) of uw akkoord gaat met de opzegging. 

 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u mij bereiken op [[tel_verh]]. In afwachting van uw akkoord teken ik. 

 

 

 

[[afsluiting]],

 

[[aanspr_verh]] [[naam_verh]]

Verhuurder(s)

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

 

Datum: [[datum]] ([[stad]])

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

 

Geachte [[aanh_huurder]] [[naam_huurder]],

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor bepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen vastgesteld op [[eind_huurovk]]. 

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen niet schriftelijk vooraf vastgesteld.

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren.

 

Uiterlijk twee weken voor de oplevering verzoek ik u om samen met mij, een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen en de toestand vast te stellen. Ook zal ik aangeven welke

beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken om het gehuurde in de juiste staat te brengen zoals bij aanvang contractueel is afgesproken. 

 

Graag verneem ik schriftelijk (binnen zes weken na dagtekening) of uw akkoord gaat met de opzegging. 

 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u mij bereiken op [[tel_verh]]. In afwachting van uw akkoord teken ik. 

 

 

 

[[afsluiting]],

 

[[aanspr_verh]] [[naam_verh]]

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

 

Datum: [[datum]] ([[stad]])

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

 

Geachte [[aanh_huurder]] [[naam_huurder]],

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor bepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen vastgesteld op [[eind_huurovk]]. 

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren. 

 

U huurt van ondergetekende een [[huurobject]] te ([[pc_geh]]) [[plaats_geh]] ([[adres_geh]]). De huurovereenkomst is op [[aanvang_huur]] ingegaan voor onbepaalde tijd. Het einde van de overeenkomst voor bepaalde duur is aldus door partijen niet schriftelijk vooraf vastgesteld.

 

De reden van opzegging is: 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Hierbij zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve dient u het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] ontruimd en schoon op te leveren.

 

Uiterlijk twee weken voor de oplevering verzoek ik u om samen met mij, een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen en de toestand vast te stellen. Ook zal ik aangeven welke

beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken om het gehuurde in de juiste staat te brengen zoals bij aanvang contractueel is afgesproken. 

 

Graag verneem ik schriftelijk (binnen zes weken na dagtekening) of uw akkoord gaat met de opzegging. 

 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u mij bereiken op [[tel_verh]]. In afwachting van uw akkoord teken ik. 

 

 

 

[[afsluiting]],

 

[[aanspr_verh]] [[naam_verh]]