envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Opzegbrief voor de huurder

-

Huurrecht

Algemeen

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]

 

Huurovereenkomst


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!
?

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]

 

Huurder(s)


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]

 

Verhuurder(s)

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]

 

Financieel


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

[[verzending]]

 

[[naam_huurder]]

[[adres_huurder]]

[[pc_huurder]]

 

[[naam_verh]]

[[adres_verh]]

[[pc_verh]]

 

 

Datum: [[datum]]

Betreft: Opzegging huurovereenkomst

 

 

Geachte [[aanhef_verh]] [[naam_verh]],

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. Op basis van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huurovereenkomst op [[eind_huurovk]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

Sinds [[aanvang_huur]] huur ik van u een [[huurobject]] aan het adres [[adres_geh]] te [[plaats_geh]]. 

Middels dit schrijven zeg ik met inachtneming van de [[wett_contr_term]] de huurovereenkomst op per [[dat_opzeg]]. Derhalve zal ik het gehuurde uiterlijk op [[dat_opzeg]] schoon en leeg opleveren. 

De reden van opzegging is: 

 

[[reden_opzeg_verh]]

 

 

Graag ontvang ik U uiterlijk twee weken voor de oplevering in het [[huurobject]] voor een gezamenlijk uit te voeren inspectie van het gehuurde zodat de toestand kan worden vastgesteld.

 

Tevens verzoek ik u de betaalde borgsom ad € [[borg_bedrag]], uiterlijk binnen [[term_borg_bet]] na het einde van de huurovereenkomst aan mij terug te betalen op rekeningnummer [[rek_huurder]] ten name van [[naam_huurder]].

 

 

Voor vragen over deze opzegbrief kunt u mij bereiken op [[tel_huurder]].

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_huurder]]