envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

14 dagen brief

-

Deurwaarders en beslag

Schuldeiser

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Per[[verzending]] verzonden.

 

[[naam_deb]]

[[adres_deb]]

[[ps_wp_deb]]

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

[[adres_cred]]

[[ps_wp_cred]]

 

 

Datum         : [[datum]] ([[plaats]])
Betreft         : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk : [[ref_kenm]]

 

 

Geachte [[hrmev_deb]] [[naam_deb]],

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande factuur nog niet hebt betaald. De vordering is opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende openstaande vordering:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vordering ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande facturen nog niet hebt betaald. Deze vorderingen zijn opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende facturen:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vorderingen ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

[[omschrijving]]

 

 

 

Deze kosten zijn berekend overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Naast deze incassokosten wordt behoud ik mijn recht op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent.

 

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard als niet verzonden beschouwen.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

 

 

 

 

Schuldenaar
?

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Per[[verzending]] verzonden.

 

[[naam_deb]]

[[adres_deb]]

[[ps_wp_deb]]

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

[[adres_cred]]

[[ps_wp_cred]]

 

 

Datum         : [[datum]] ([[plaats]])
Betreft         : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk : [[ref_kenm]]

 

 

Geachte [[hrmev_deb]] [[naam_deb]],

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande factuur nog niet hebt betaald. De vordering is opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende openstaande vordering:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vordering ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande facturen nog niet hebt betaald. Deze vorderingen zijn opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende facturen:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vorderingen ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

[[omschrijving]]

 

 

 

Deze kosten zijn berekend overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Naast deze incassokosten wordt behoud ik mijn recht op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent.

 

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard als niet verzonden beschouwen.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

 

 

 

 

Schuld

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!
?

Dit is een verplicht veld!

Per[[verzending]] verzonden.

 

[[naam_deb]]

[[adres_deb]]

[[ps_wp_deb]]

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

[[adres_cred]]

[[ps_wp_cred]]

 

 

Datum         : [[datum]] ([[plaats]])
Betreft         : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk : [[ref_kenm]]

 

 

Geachte [[hrmev_deb]] [[naam_deb]],

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande factuur nog niet hebt betaald. De vordering is opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende openstaande vordering:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vordering ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande facturen nog niet hebt betaald. Deze vorderingen zijn opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende facturen:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vorderingen ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

[[omschrijving]]

 

 

 

Deze kosten zijn berekend overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Naast deze incassokosten wordt behoud ik mijn recht op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent.

 

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard als niet verzonden beschouwen.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

 

 

 

 

Afsluiting


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Per[[verzending]] verzonden.

 

[[naam_deb]]

[[adres_deb]]

[[ps_wp_deb]]

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]

[[adres_cred]]

[[ps_wp_cred]]

 

 

Datum         : [[datum]] ([[plaats]])
Betreft         : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk : [[ref_kenm]]

 

 

Geachte [[hrmev_deb]] [[naam_deb]],

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande factuur nog niet hebt betaald. De vordering is opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende openstaande vordering:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vordering ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

Uit de administratie is gebleken dat U onderstaande facturen nog niet hebt betaald. Deze vorderingen zijn opeisbaar omdat de betalingstermijn inmiddels is verstreken; u bent derhalve in verzuim.

Hierbij sommeren wij u ervoor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € [[totaalbedrag]] uiterlijk binnen 14 dagen na morgen (o.v.v. kenmerknummer: [[ref_kenm]]) op rekeningnummer [[rek_nr]] (ten name van: [[naam_cred]]) is bijgeschreven. De termijn van 14 dagen vangt dus overmorgen aan.

 

Het betreft de volgende facturen:

 

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke. Wij zullen de vordering dan ter incasso overdragen aan Moderne Meester Advocatuur. In dat geval bent dan naast de openstaande vorderingen ook een bedrag van € [[wik]] aan incassokosten verschuldigd.

 

[[omschrijving]]

 

 

 

Deze kosten zijn berekend overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Naast deze incassokosten wordt behoud ik mijn recht op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent.

 

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard als niet verzonden beschouwen.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[[hrmev_cred]] [[naam_cred]]