envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Aanspr. voertuigschade

-

Aansprakelijkheid

Slachtoffer


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Veroorzaker


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Verzekeraar


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Gebeurtenis


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Schade


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Aansprakelijkstelling verzekeraar voertuigschade

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

 [[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_verz]]

[[adres_verz]]

[[pc_verz]] [[wp_verz]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling voertuigschade

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_verz]]

 

Op [[dat_geb]] te [[pl_geb]] raakte ik betrokken bij een ongeval met een voertuig dat bij u verzekerd is. Middels dit schrijven, stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is, [[besch_geb]]. 

 

Het bij u verzekerde voertuig is bekend onder de volgende gegevens:

- Polisnummer: [[polisnr_ver]]

- Kenteken: [[kent_ver]]

 

De schade aan mijn voertuig wordt geschat op € [[schadebdr]]. Mogelijke overige schade(s) en/of gevolgschade zal ik zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

 

Graag verneem ik binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief of u de aansprakelijkheid erkent, of u nader onderzoek wenst te verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade.

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)