envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Aanspr. onrechtmatige daad

-

Aansprakelijkheid

Slachtoffer


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad (6:162 BW)

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden. Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht de daaruit volgende schade te vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Naar mijn inziens kan de gebeurtenis aan u worden toegerekend, dus middels dit schrijven stel ik u aansprakelijk voor mijn geleden en eventueel nog te lijden schade. 

 

Het gaat om de volgende schadeposten: [[omsch_schade]]. Het schadebedrag schat ik op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende schade en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. Mocht u het schadebedrag willen laten vaststellen door een expert, kunt u daarvoor een afspraak met mij maken. 

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkheidsstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_sl]]

 

 

Handtekening:

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Veroorzaker


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad (6:162 BW)

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden. Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht de daaruit volgende schade te vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Naar mijn inziens kan de gebeurtenis aan u worden toegerekend, dus middels dit schrijven stel ik u aansprakelijk voor mijn geleden en eventueel nog te lijden schade. 

 

Het gaat om de volgende schadeposten: [[omsch_schade]]. Het schadebedrag schat ik op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende schade en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. Mocht u het schadebedrag willen laten vaststellen door een expert, kunt u daarvoor een afspraak met mij maken. 

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkheidsstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_sl]]

 

 

Handtekening:

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Gebeurtenis


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad (6:162 BW)

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden. Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht de daaruit volgende schade te vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Naar mijn inziens kan de gebeurtenis aan u worden toegerekend, dus middels dit schrijven stel ik u aansprakelijk voor mijn geleden en eventueel nog te lijden schade. 

 

Het gaat om de volgende schadeposten: [[omsch_schade]]. Het schadebedrag schat ik op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende schade en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. Mocht u het schadebedrag willen laten vaststellen door een expert, kunt u daarvoor een afspraak met mij maken. 

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkheidsstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_sl]]

 

 

Handtekening:

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Schade


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad (6:162 BW)

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden. Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht de daaruit volgende schade te vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Naar mijn inziens kan de gebeurtenis aan u worden toegerekend, dus middels dit schrijven stel ik u aansprakelijk voor mijn geleden en eventueel nog te lijden schade. 

 

Het gaat om de volgende schadeposten: [[omsch_schade]]. Het schadebedrag schat ik op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende schade en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. Mocht u het schadebedrag willen laten vaststellen door een expert, kunt u daarvoor een afspraak met mij maken. 

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkheidsstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_sl]]

 

 

Handtekening:

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad (6:162 BW)

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden. Volgens de wet is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht de daaruit volgende schade te vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Naar mijn inziens kan de gebeurtenis aan u worden toegerekend, dus middels dit schrijven stel ik u aansprakelijk voor mijn geleden en eventueel nog te lijden schade. 

 

Het gaat om de volgende schadeposten: [[omsch_schade]]. Het schadebedrag schat ik op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende schade en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. Mocht u het schadebedrag willen laten vaststellen door een expert, kunt u daarvoor een afspraak met mij maken. 

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkheidsstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

 

[[afsluiting]]

 

 

[[naam_sl]]

 

 

Handtekening:

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)