envelope[email protected] phone030-737 11 20

Deze site gebruikt cookies. Privacy
 
 
 
 
 

Aanspr. bestuurder

-

Aansprakelijkheid

Slachtoffer


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling bestuurder

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling bestuurder

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]] te [[pl_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden die op dit moment bestaat uit [[omsch_schade]]. Het totaalbedrag schat ik op dit moment op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. 

 

Het rechtssysteem is zo ingericht dat u, als bestuurder, in ieder geval 50% van mijn geleden schade dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien ik het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar dat is naar mijn mening niet het geval. Dit percentage kan hoger uitvallen door het verplichte gebruik van de billijkheidscorrectie. Deze correctie komt erop neer dat er wordt gekeken in welke mate de door u en mij gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de oorzaak van het ongeluk. 

 

Als ik de billijkheidscorrectie in de omstandigheden van dit ongeval toepas, lijkt het mij redelijk dat u [[perc_schadever]] % van mijn schade vergoedt, omdat uw fouten relatief meer hebben bijgedragen aan het ongeval dan die van mij.   

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij daarna de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.  

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

 

 

Veroorzaker


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling bestuurder

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling bestuurder

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]] te [[pl_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden die op dit moment bestaat uit [[omsch_schade]]. Het totaalbedrag schat ik op dit moment op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. 

 

Het rechtssysteem is zo ingericht dat u, als bestuurder, in ieder geval 50% van mijn geleden schade dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien ik het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar dat is naar mijn mening niet het geval. Dit percentage kan hoger uitvallen door het verplichte gebruik van de billijkheidscorrectie. Deze correctie komt erop neer dat er wordt gekeken in welke mate de door u en mij gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de oorzaak van het ongeluk. 

 

Als ik de billijkheidscorrectie in de omstandigheden van dit ongeval toepas, lijkt het mij redelijk dat u [[perc_schadever]] % van mijn schade vergoedt, omdat uw fouten relatief meer hebben bijgedragen aan het ongeval dan die van mij.   

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij daarna de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.  

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

 

 

Gebeurtenis


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling bestuurder

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling bestuurder

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]] te [[pl_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden die op dit moment bestaat uit [[omsch_schade]]. Het totaalbedrag schat ik op dit moment op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. 

 

Het rechtssysteem is zo ingericht dat u, als bestuurder, in ieder geval 50% van mijn geleden schade dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien ik het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar dat is naar mijn mening niet het geval. Dit percentage kan hoger uitvallen door het verplichte gebruik van de billijkheidscorrectie. Deze correctie komt erop neer dat er wordt gekeken in welke mate de door u en mij gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de oorzaak van het ongeluk. 

 

Als ik de billijkheidscorrectie in de omstandigheden van dit ongeval toepas, lijkt het mij redelijk dat u [[perc_schadever]] % van mijn schade vergoedt, omdat uw fouten relatief meer hebben bijgedragen aan het ongeval dan die van mij.   

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij daarna de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.  

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

 

 

Schade


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Aansprakelijkstelling bestuurder

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling bestuurder

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]] te [[pl_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden die op dit moment bestaat uit [[omsch_schade]]. Het totaalbedrag schat ik op dit moment op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. 

 

Het rechtssysteem is zo ingericht dat u, als bestuurder, in ieder geval 50% van mijn geleden schade dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien ik het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar dat is naar mijn mening niet het geval. Dit percentage kan hoger uitvallen door het verplichte gebruik van de billijkheidscorrectie. Deze correctie komt erop neer dat er wordt gekeken in welke mate de door u en mij gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de oorzaak van het ongeluk. 

 

Als ik de billijkheidscorrectie in de omstandigheden van dit ongeval toepas, lijkt het mij redelijk dat u [[perc_schadever]] % van mijn schade vergoedt, omdat uw fouten relatief meer hebben bijgedragen aan het ongeval dan die van mij.   

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij daarna de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.  

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)

 

 

 

Afsluiten


Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!

Dit is een verplicht veld!


Dit is een verplicht veld!


Wij mailen u een downloadlink van dit document.


Om het document te downloaden dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Ook dient u akkoord te gaan met onze disclaimer.Klik op 'DOWNLOADEN' om verder te gaan...

Aansprakelijkstelling bestuurder

 

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van Alles over Rechten. Deze brief kunt u, naar eigen inzicht, aanpassen aan uw situatie. Het gebruik van de onderstaande brief is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Alles over Rechten aanvaardt voor het gebruik en eventuele gevolgen van het gebruik geen enkele aansprakelijkheid. Hoewel de inhoud op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Alles over Rechten niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze voorbeeldbrief.

 

 

[[verzending]] verzonden

 

[[naam_sl]]

[[adres_sl]]

[[pc_sl]] [[wp_sl]]

[[e-mail_sl]]

 

 

Aan

[[naam_vero]]

[[adres_vero]]

[[pc_vero]] [[wp_vero]]

 

 

Onderwerp: aansprakelijkstelling bestuurder

Datum: [[datum]]

Stad: [[stad]]

 

 

 

Geachte [[aanhef_wp]]

 

Ik stuur u deze brief ten gevolge van de hierna beschreven gebeurtenis van [[dat_geb]] te [[pl_geb]]. [[besch_geb_od]]. Hierdoor heb ik schade geleden die op dit moment bestaat uit [[omsch_schade]]. Het totaalbedrag schat ik op dit moment op € [[schadebdr]]. Van eventuele bijkomende en/of gevolgschade, stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte en ook voor die schade stel ik u aansprakelijk. 

 

Het rechtssysteem is zo ingericht dat u, als bestuurder, in ieder geval 50% van mijn geleden schade dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien ik het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar dat is naar mijn mening niet het geval. Dit percentage kan hoger uitvallen door het verplichte gebruik van de billijkheidscorrectie. Deze correctie komt erop neer dat er wordt gekeken in welke mate de door u en mij gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de oorzaak van het ongeluk. 

 

Als ik de billijkheidscorrectie in de omstandigheden van dit ongeval toepas, lijkt het mij redelijk dat u [[perc_schadever]] % van mijn schade vergoedt, omdat uw fouten relatief meer hebben bijgedragen aan het ongeval dan die van mij.   

 

Ik verzoek u binnen [[termijn_antw]] na dagtekening van deze brief contact met mij op te nemen om deze zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht u verzekerd zijn voor dit soort gebeurtenissen, dan wil ik dat u deze aansprakelijkstelling naar uw verzekeraar doorstuurt. Als u mij daarna de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt, wilt geven, zal ik mij verder richten tot uw verzekeraar.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.  

 

[[afsluiting]]

 

[[naam_sl]]

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Telefoon: [[tel_sl]]

Bankrekening: [[bank_sl]]

 

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht (eventueel getuigenverklaringen)