Sleutelgeld

De huurder kan te maken krijgen met extra kosten bij het aangaan van de huurovereenkomst. Een van deze “doorgaans vervelende” kosten is de post genaamd “sleutelgeld”.

Sleutelgeld is het bedrag dat de verhuurder aan de huurder vraagt voordat hij de woning mag betrekken. Ook vertrekkende huurders kunnen een dergelijk bedrag vragen bij het overdragen van de sleutel, zonder weet van de verhuurder.

Sleutelgeld is wettelijk verboden omdat de huurder daar eigenlijk niets voor terugkrijgt. De sleutel tot de woning is de verhuurder verplicht te overhandigen omdat hij de plicht heeft de huurder te kunnen laten genieten van de verhuurde ruimte. Voor een plicht van de ander betalen is niet logisch en levert een onredelijk voordeel aan de verhuurder op.

Heeft de huurder dit bedrag toch betaald, dan kan dit van de verhuurder teruggevorderd worden bij de verhuurder en wanneer de verhuurder weigert de betaalde "sleutelkosten" terug te betalen kan de kantonrechter verzocht worden de verhuurder te verplichten het sleutelgeld terug te betalen. De huurder dient wel aan te tonen dat dit bedrag is betaald en wat de hoogte van dit betaalde bedrag is geweest. Raadzaam is dan ook dat de huurder om een kwitantie vraagt bij de betaling van het sleutelgeld.

 

Contractkosten

Contractkosten, ook wel bekend als "administratiekosten", worden soms door de verhuurder in rekening gebracht. Meestal wanneer de verhuurder extra kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld de opmaak van het huurcontract, de bezichtiging van de kamer of het maken van sleutels. Echter blijkt dat de veelal variërende contractkosten in de praktijk niet in verhouding staan tot de geleverde inspanning van de verhuurder en kunnen de kosten onredelijk worden gevonden.

Wanneer een huurder het niet eens is met contractkosten of de hoogte hiervan kan de huurder dit aan de kantonrechter voorleggen. In de praktijk worden contractkosten, afhankelijk van de inspanning die daar tegenover staan, tussen de € 50 en € 150 door de rechter als redelijk beschouwd. Ook kan de rechter deze "administratieve" zaken zien als onderdeel van de verhuurderstaak.