Simon heeft een nieuwe baan gevonden. Hij zou graag dichterbij zijn werk wonen, dus hij gaat verhuizen. Hij komt te wonen op een nieuw adres. Moet hij dit adres doorgeven aan de gemeente? En wat zijn de gevolgen als hij het niet doet?

 

Wat zegt de wet?

De wet stelt dat iemand die op een ander adres gaat wonen, hiervan schriftelijk, persoonlijk of digitaal aangifte moet doen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij/zij zijn nieuwe adres heeft. Hij kan deze aangifte doen vanaf vier weken voor de datum van verhuizing en tot de vijfde dag daarna. In deze aangifte vermeldt hij de datum van verhuizing en de gegevens van het oude en nieuwe adres.

Stel dat Simon verhuist naar een zwakzinnige inrichting, een verpleegtehuis of een psychiatrisch ziekenhuis en hij om privacy redenen liever niet heeft dat zijn nieuwe adres wordt ingeschreven als woonadres. De wet heeft hiervoor een mogelijkheid. Hij kan in dat geval voor een briefadres kiezen. Deze mogelijkheid staat ook open voor personen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Hier zal de post op bezorgd worden. Echter is dit een tijdelijke mogelijkheid. 

Bovenstaand over de aangifte is ook op het briefadres van toepassing. Een extra vereiste hierbij is dat de instelling een verklaring bijvoegt over het verblijf.

Let op! Niet van iedere adreswijziging hoeft aangifte gedaan te worden. Enkel de adressen waar structureel verbleven gaat worden. Tijdelijk elders verblijven vereist geen inschrijving. Dat wordt namelijk niet gezien als een verhuizing. Wordt er langer dan acht maanden in het buitenland verbleven? Dan moet er, volgens de wet, wel aangifte gedaan worden van verblijf en adres bij het college van burgemeester en wethouders.

Verschillende wijzen van aangifte

-          Schriftelijk;

-          Persoonlijk;

-          Digitaal;

Ad 1: in de schriftelijke aangifte moeten een aantal dingen vermeld worden. De naam en geboortedatum van de verhuizer, de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen, het oude en nieuwe adres en tenslotte de datum van de verhuizing.

Deze schriftelijke aangifte moet ondertekend worden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en van de huur- of koopovereenkomst bijgevoegd zijn.

Er is meer vereist wanneer de verhuizer inwonend of samenwonend is. Er is een toestemmingsgever die akkoord is gegaan met de inschrijving. Van deze toestemminggever moet er een legitimatiebewijs en een verklaring waarin hij/zij akkoord gaat met de inschrijving meegenomen worden.

Ad 2: persoonlijk aangifte doen kan aan het loket bij de gemeente. Een geldig legitimatiebewijs en het huur- of koopcontract is vereist.

Ad 3: tenslotte kan er digitaal aangifte gedaan worden van verhuizing. Hiervoor dient ingelogd te worden met een DigiD.

 

Consequenties

Wordt het nieuwe adres niet tijdig of helemaal niet doorgegeven? Dan volgt uit de wet dat het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete kan opleggen die kan oplopen tot €325,-.

Dezelfde boete kan worden opgelegd aan diegene met een woonadres die bewust toelaat dat een ander persoon zich inschrijft op hetzelfde adres, terwijl hij/zij weet deze persoon hier niet woont of gaat wonen. Denkbaar hierbij is dat een student zich inschrijft op hetzelfde woonadres als een vriendin van haar. Hierdoor wordt zij een uitwonend student en kan zij hogere studentenfinanciering ontvangen. De boete is in dit geval voor degene die wél op het adres woont en de extra inschrijving bewust toelaat. Degene die zich vals inschrijft, maakt zich schuldig aan fraude en zal ook niet zonder straf wegkomen.