Een huurovereenkomst bestaat uit afspraken tussen de huurder en de verhuurder. Deze afspraken hebben betrekking op de manier waarop en onder welke voorwaarden de huurperiode ingevuld zal worden.

 

Huurcontract: schriftelijk of mondeling?

Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling afgesproken huurcontract is ook geldig. Schriftelijk een overeenkomst aangaan verdient uiteraard de voorkeur omdat bij discussies makkelijk de huurovereenkomst erbij gepakt kan worden.

 

Huurcontract voor (on)bepaalde tijd

Een huurcontract geldt voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een huurcontract voor bepaalde tijd is er een (vaste) einddatum van het contract afgesproken. De huur kan niet zonder bijzondere reden voor de afgesproken einddatum worden opgezegd door de verhuurder of de huurder. Opzeggen van het huurcontract voor de einddatum kan wel als huurder en verhuurder het met elkaar eens zijn (wederzijds goedvinden van contractbreuk). Een huurcontract voor bepaalde tijd eindigt niet automatisch op de dag na de einddatum. De huur moet door zowel huurder als de verhuurder altijd schriftelijk en aangetekend opgezegd worden.

 

Huurcontract in de vrije sector

Bij duurdere woningen in de vrije sector geldt een zogenaamd geliberaliseerd huurcontract. Alleen voor zelfstandige woningen kan een geliberaliseerd huurcontract afgesloten worden. Een huurcontract van een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, is nooit geliberaliseerd. Een geliberaliseerd huurcontract is een huurcontract waarbinnen de huurder en verhuurder meer vrijheid hebben om afspraken te maken over bijvoorbeeld de huurprijs en de service. Voor geliberaliseerde huurcontracten is het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) niet van toepassing en zijn er geen maximale huurprijzen.

 

Inhoud huurcontract

In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning. Voor het huurcontract gelden alle bepalingen van huurbescherming. Voor huurcontracten in de vrije sector gelden ook alle regels rond huurprijsbescherming, zoals de regels voor huurverhoging of huurverlaging.

 

Onderdelen huurcontract

In een huurcontract staat onder meer:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd;
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.

 

Staat van de woning

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

 

Huurcontract onzelfstandige ruimte (kamer)

Bij een huurcontract voor onzelfstandige woningen (kamers) kunnen de volgende (extra) afspraken van belang zijn:

 • de kale huur en de servicekosten;
 • tijdstip en manier waarop betaald moet worden;
 • hoe de huur opgezegd moet worden;
 • wanneer de huur wordt verhoogd;
 • coöptatierecht. Dit betekent dat de huurder bij vertrek een opvolger kan aandragen. De verhuurder mag de opvolger meestal weigeren, maar moet daarvoor een goede reden hebben;
 • gebruik van gemeenschappelijke keuken, douche of bad, wasmachine, wc, kabel en telefoon;
 • schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen;
 • soort verwarming;
 • meubels en stoffering;
 • of het toegestaan is om huisdieren te houden;
 • privacy (zijn de kamers afsluitbaar) en overlast; of
 • bezoek en logés zijn toegestaan.