Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. Anders gezegd is de oproepkracht iemand die op afroep beschikbaar is voor werk. De regels waaraan de werkgever zich moet houden, hangen af van de arbeidsovereenkomst die hij of zij met de oproepkracht sluit.


Er zijn 3 soorten arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten:

  • Oproepcontract met voorovereenkomst: de werknemer mag zelf beslissen of hij bij een oproep komt werken. Deze vorm kent geen garantie en geen verschijningsplicht voor de werknemer.
  • Nul-urencontract: de werknemer moet komen werken als u hem oproept.  De werknemer heeft geen loon- en werkgarantie, maar ook geen verschijningsplicht. Vrijheid voor beide partijen.
  • Min-max-contract: de werknemer moet komen werken tot het maximumaantal uren dat hij met u heeft afgesproken. Hier bestaat een werkgarantie en verschijningsplicht voor de werknemer. 

 

Nul-urencontract

Dit is de overeenkomst zonder werk- of loonbetalingsgarantie, maar met verschijningsplicht. In deze overeenkomst is er geen werk- of loonbetalingsgarantie voor de werknemer, maar heeft de werknemer wel verschijningsplicht. Dit houdt in dat de werknemer moet verschijnen wanneer de werkgever deze oproept. Dit wordt ook wel een ‘nul-urencontract’ genoemd. Het gaat hier om een overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Er is sprake van een doorlopende dienstbetrekking, waarbij de werknemer niet regelmatig - zoals elke week of maand - hoeft te werken. Het loontijdvak hangt af van de duur van de oproep en de periode waarover het loon wordt uitbetaalt.

 

Overeenkomst zonder garantie en zonder verschijningsplicht

In deze overeenkomst is er geen werk- of loonbetalingsgarantie en is er ook geen verschijningsplicht voor de werknemer. Bij deze overeenkomst is er dus een zekere vrijblijvendheid tussen de werkgever en de oproepkracht. Er is geen sprake van een doorlopende dienstbetrekking. Bij een oproep is er telkens sprake van een nieuwe dienstbetrekking die na afloop van de oproep eindigt. Het loontijdvak hangt af van de duur van de oproep en de periode waarover het loon wordt uitbetaalt.

 

Overeenkomst met werkgarantie en verschijningsplicht

In deze overeenkomst garandeert de werkgever aan de werknemer een minimumaantal uren werk per week. De werkgever moet bij uitblijven van werkaanbod toch die minimumaantal uren loon betalen aan de werknemer, ook als hij er niet voor gewerkt heeft. De werknemer moet komen werken als deze wordt opgeroepen. Dit is de zogenoemde verschijningsplicht. Dit is een doorlopende dienstbetrekking waarbij er sprake is van deeltijdwerk en er soms sprake kan zijn van voltijdwerk. Het loontijdvak hangt af van de duur van de oproep en de periode waarover het loon wordt uitbetaalt.

 

Verbeterde positie oproepkracht

Door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de positie van de oproepkracht verbeterd.

Een oproepkracht hoeft alleen aan een oproep gehoor te geven als hij vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch is opgeroepen. De oproepkracht heeft recht op loon voor de duur van de oproep als de oproep binnen vier dagen voor het aanvangstijdstip wordt gewijzigd of ingetrokken. De termijn kan worden verkort tot minimaal 24 uur bij cao. Daarnaast dient de werkgever, als de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, binnen één maand schriftelijk of elektronisch aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van twaalf maanden. Doet de werkgever geen aanbod dan heeft de oproepkracht recht op loon over deze gemiddelde arbeidsomvang.

 

Omvang van loon

Wanneer een arbeidsomvang van minder dan vijftien uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid wordt verricht zijn niet vastgelegd of de omvang van de arbeid is niet vastgelegd, heeft de oproepkracht voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op loon waarop hij aanspraak zou hebben als hij drie uur heeft gewerkt. Een oproepkracht die in een week drie keer wordt opgeroepen en dan eenmaal één, eenmaal zes en eenmaal twee uur werkt, heeft recht op 12 uur loon. Ook de oproepkracht die meerdere malen binnen drie uur wordt opgeroepen heeft recht op drie uur loon per oproep.

Vooral in de horeca wordt veel met stand-by diensten gewerkt en worden sommige oproepkrachten bij tegenvallende drukte in de zaak na een uur of twee weer naar huis gestuurd. Eigenlijk moeten deze krachten dan dus minimaal 3 uur uitbetaald worden, ook als ze feitelijk maar een half uurtje hebben gewerkt. Deze oproepkrachten kunnen dit ook nog eens met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug eisen aangezien de vordering na 5 jaar verjaart. Los van deze vordering heeft de oproepkracht ook recht op de wettelijke rente en de wettelijke verhoging die kan oplopen tot wel 50% van de vordering!