Beëindiging van de arbeidsovereenkomst


Er zijn vijf manieren om een arbeidsovereenkomst tot een einde te brengen:

  • Ontslagneming.
  • Ontslag met wederzijds goedvinden: De werkgever en de werknemer zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Indien dit wederzijds goedvinden tot stand komt op initiatief van de werkgever, kan er geen sprake zijn van een dringende reden.
  • Ontslag op staande voet.
  • Opzegging door werkgever of werknemer: Voor het opzeggen door de werkgever van de arbeidsovereenkomst, is toestemming van het UWV nodig. Het UWV is bevoegd toestemming te verlenen voor een opzegging bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij ziekte, mits de werknemer 2 jaar ziek is geweest. De werknemer moet ook een opzegtermijn in acht nemen op straffe van schadeplichtigheid.
     
  • Ontbinding door de rechter: Hier beslist de kantonrechter of er toestemming is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.